KBO VME

Wat?

Ben jij syndicus van een vereniging van mede-eigenaars (VME) of van meerdere VME’s? Dan moet jouw VME of jijzelf deze benoeming of aanstelling als syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) registreren. Dit is verplicht sinds 1 april 2017. Naast een aanvraag tot inschrijving moet tevens elke wijziging of doorhaling van je gegevens als syndicus worden meegedeeld. Deze verplichting geldt ongeacht of je een professionele syndicus bent of een mede-eigenaar bent die als syndicus werd aangesteld.

Aanvraag tot inschrijving
Je vereniging van mede-eigenaars of jijzelf als syndicus moeten een aanvraag tot inschrijving indienen bij een ondernemingsloket en dit ten laatste op de werkdag voorafgaand aan de dag waarop jouw opdracht als syndicus een aanvang neemt. Uitzondering hierop is het geval waarin de beslissing tot benoeming of aanstelling minder dan acht werkdagen werd genomen voor de dag waarop je opdracht aanvangt. In dit laatste geval moet de inschrijving gebeuren binnen de acht werkdagen na het nemen van de beslissing tot jouw benoeming of aanstelling.

Wijziging of doorhaling
Naast een aanvraag tot inschrijving moet tevens elke wijziging of doorhaling van je gegevens als syndicus worden meegedeeld aan het ondernemingsloket met aanduiding van de datum waarop de wijziging of doorhaling in voege treedt. De mededeling dient te gebeuren volgens dezelfde procedure als bij de aanvang van een nieuwe inschrijving.

Kostenplaatje
Voor elke aanvraag, wijziging of doorhaling dient een inschrijvingsrecht door de VME te worden betaald. Dat bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. Voor 2021 bedraagt de kostprijs 90,50 euro.

Hernieuwing mandaat
De hernieuwing of verderzetting van je mandaat als syndicus wordt niet beschouwd als een wijziging die moet worden meegedeeld aan het ondernemingsloket. Hier hoef je dus niets voor te doen, tenzij er in de tussentijd fundamentele wijzigingen aan jouw gegevens zijn aangebracht (wijziging adres, wijziging kbo nummer, …).

Hoe ga je te werk?

Indien je nog niet over een account beschikt, kun je je registreren via onderstaande start-knoppen. Volg dan eerst de registratieprocedure, bevestig je registratie via de e-mail die je ontvangen hebt en meld je vervolgens opnieuw aan voor de KBO VME-tool.

Aanvang benoeming als nieuwe syndicus

Aanvang benoeming als nieuwe syndicus

Starten
Einde mandaat als zittende syndicus

Einde mandaat als zittende syndicus

Starten
Einde + aanvang in een beweging

Einde + aanvang in een beweging

Starten