KBO VME

De KBO-registratie van jouw benoeming of aanstelling als syndicus vlot en eenvoudig geregeld. Via deze handige online tool zorg je ervoor dat je wettelijk in orde bent.

Wat?

Op vrijdag 24 maart 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit tot inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Vanaf 1 april 2017 is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de benoeming of aanstelling van haar syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze verplichting geldt ongeacht of het om een professionele syndicus gaat of om een mede-eigenaar die als syndicus werd aangesteld.

Als algemene regel geldt dat de vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus een aanvraag tot inschrijving moet indienen bij een ondernemingsloket naar keuze en dit ten laatste op de werkdag voorafgaand aan de dag waarop de opdracht van de syndicus een aanvang neemt. Uitzondering hierop is het geval waarin de beslissing tot aanstelling of benoeming minder dan acht werkdagen werd genomen voor de dag waarop zijn opdracht aanvangt. In dit laatste geval moet de inschrijving gebeuren binnen acht werkdagen na het nemen van de beslissing tot aanstelling of benoeming.

Voor de verenigingen van mede-eigenaars die vóór 1 april 2017 in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingeschreven, gold een overgangsregeling waarbij zij over een termijn van één jaar beschikken om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door dit KB, in casu tot 31 maart 2018.


Hoe ga je te werk?

Indien je nog niet over een account beschikt, kun je je registreren via onderstaande knop. Volg de registratieprocedure, bevestig je registratie via de e-mail die je ontvangen hebt, en meld je vervolgens aan voor de KBO VME-tool.

Log vervolgens in met je e-ID of je gebruikersnaam en wachtwoord.