Meest gestelde vragen

Elke vereniging van mede-eigenaars is sinds 1 april 2017 verplicht de gegevens van haar syndicus in te laten schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).


Het gaat om een inschrijving van zijn aanstelling/benoeming als syndicus. Deze inschrijving staat los van de verplichting van de syndicus tot inschrijving van zijn eigen onderneming in de KBO.

De inschrijving is verplicht voor elke syndicus, professioneel of niet-professioneel, fysiek persoon of rechtspersoon. 

Ook de voorlopige syndicus die aangesteld werd, hetzij door de algemene vergadering, hetzij door de rechter moet ingeschreven zijn.


Op deze manier kan men makkelijker kennis nemen van de gegevens van de syndicus of de voorlopige syndicus, zonder de betreffende mede-eigendom hierbij te moeten betrekken. 

De syndicus van een pand kan op elk moment worden geïdentificeerd.


Het gaat om de identificatiegegevens van de syndicus en de datum waarop zijn opdracht van start gaat. De aanvraag bevat dus de nodige stukken die die gegevens bevestigen.


Elke aanvraag tot inschrijving moet gepaard gaan met het aanbieden van diverse stukken en het verstrekken van diverse gegevens, zoals:

 • het ondernemingsnummer van de vereniging der mede-eigenaars;
 • een uittreksel uit de akte van benoeming;
 •  het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid als het om een syndicus natuurlijk persoon gaat;
 • het ondernemingsnummer en het rijksregisternummer of identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid van de vertegenwoordiger als het om een syndicus rechtspersoon gaat.


Ingeval geen rijksregisternummer of identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voorhanden is, kan het ondernemingsloket alle gegevens en documenten vragen die nodig

zijn voor de eenduidige identificatie van de betrokken natuurlijke persoon.


We maken het je gemakkelijk. Het inschrijvingsformulier op onze website helpt je hierbij verder. Indien nodig nemen wij contact met je op om de aanvraag tot inschrijving verder in orde te brengen.

De vereniging van mede-eigenaars of jijzelf als syndicus moeten een aanvraag tot inschrijving indienen bij een ondernemingsloket en dit ten laatste op de werkdag voorafgaand aan de dag waarop jouw opdracht als syndicus een aanvang neemt. Uitzondering hierop is het geval waarin de beslissing tot benoeming of aanstelling minder dan acht werkdagen werd genomen voor de dag waarop je opdracht aanvangt. In dit laatste geval moet de inschrijving gebeuren binnen de acht werkdagen na het nemen van de beslissing tot jouw benoeming of aanstelling.

 

Bij de inschrijving van een nieuw mandaat in de KBO via Liantis hoef je enkel het inschrijvingsformulier op onze website in te vullen (KBO VME - AANVANG BENOEMING ALS NIEUWE SYNDICUS). Wij nemen dan contact met je op en brengen je inschrijving verder in orde.

De hernieuwing of verderzetting van je mandaat als syndicus wordt niet beschouwd als een wijziging die moet worden meegedeeld aan het ondernemingsloket. Hier hoef je dus niets voor te doen, tenzij er in tussentijd fundamentele wijzigingen aan jouw gegevens zijn aangebracht (wijziging adres, wijziging kbo nummer, …).


De gegevens van de uittredende syndicus moeten dan doorgehaald worden. De vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus moet aan het ondernemingsloket melden op welke datum de doorhaling in voege treedt. Daartoe moeten de nodige bewijsstukken worden verzameld (bewijs van ontslag van de syndicus door de algemene vergadering).  Die melding gebeurt ten laatste op de werkdag die de inwerkingtreding van de doorhaling voorafgaat.


 • Als de doorhaling van de uittredende syndicus en de inschrijving van de nieuwe syndicus op hetzelfde moment gebeurt dan wordt dit als 1 handeling aanzien en zal de kostprijs slechts 1 keer verschuldigd zijn.
 • Als de doorhaling van de uittredende syndicus en de inschrijving van de nieuwe syndicus echter op een verschillend moment gebeurt, dan wordt dit als 2 handelingen aanzien en zal de kostprijs 2 keer verschuldigd zijn.


Bij de doorhaling van een mandaat in de KBO via Liantis hoef je enkel het inschrijvingsformulier op onze website (KBO VME - EINDE MANDAAT ALS ZITTENDE SYNDICUS) in te vullen.  

De tool biedt tevens de mogelijkheid om de doorhaling van de uittredende syndicus en de inschrijving van de nieuwe syndicus op hetzelfde moment uit te voeren (KBO VME - EINDE + AANVANG IN EEN BEWEGING). 

Indien nodig nemen wij contact met je op om de aanvraag tot inschrijving verder in orde te brengen.

Voor elke aanvraag, wijziging of doorhaling dient een inschrijvingsrecht door de VME te worden betaald. Dat bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. Voor 2021 bedraagt de kostprijs 90,50 euro.Indien de VME nog niet gekend is in de KBO gelieve contact op te nemen met Liantis via syndici@liantis.be. Hiervoor wordt een meerprijs van € 37 (excl. BTW) in rekening gebracht.

Als je nog niet over een account beschikt, kun je je registreren via onderstaande start-knoppen. 

Volg dan eerst de registratieprocedure, bevestig je registratie via de e-mail die je ontvangen hebt  en meld je vervolgens opnieuw aan voor de KBO VME-tool.

 1. Indien het benoemingsbesluit een vertegenwoordiger aanduidt, dan is de registratie van die vertegenwoordiger in de KBO verplicht.

Bijvoorbeeld:

 • De AV benoemt de vennootschap X tot syndicus, vertegenwoordigd door dhr. Y
 • De AV benoemt de vennootschap X tot syndicus, hier vertegenwoordigd door dhr. Y
 • De AV benoemt de vennootschap X tot syndicus (vertegenwoordigd door dhr. Y)

 

 1. Indien het benoemingsbesluit geen vertegenwoordiger aanduidt, dan moet er gekeken worden of de rechtspersoon-syndicus al dan niet zelf over een BIV-erkenning beschikt. 

 

 • Beschikt de rechtspersoon-syndicus wel over een eigen BIV-erkenning dan is de registratie van een vrij te kiezen vertegenwoordiger, die over een BIV-erkenning beschikt,  niet verplicht.

 

 • Beschikt de rechtspersoon-syndicus niet over een eigen BIV-erkenning dan is de registratie van een vrij te kiezen vertegenwoordiger, die gerechtigd is vastgoedactiviteiten uit te oefenen (bijv. het beschikken over een BIV-erkenning), verplicht. 

 

De FOD Economie bevestigde dat voor de bestaande inschrijvingen in de KBO waar geen vertegenwoordiger, die gerechtigd is vastgoedactiviteiten uit te oefenen (bijv. het beschikken over een BIV-erkenning),  van de rechtspersoon-syndicus is aangeduid geen aanvullende registratie in de KBO dient te gebeuren. Onvolledige inschrijvingen uit het verleden zullen in de praktijk dus slechts moeten worden aangevuld bij de eerstvolgende wijziging ervan (naar aanleiding van de vernieuwing of wijziging van het mandaat van syndicus of de wijziging van de vertegenwoordiger die gemachtigd is de activiteiten van syndicus uit te voeren binnen de vennootschap, enz.).

 

De kosten voor het aanpassen/aanvullen van een inschrijving in de KBO allen ten laste van de VME.

Immo-Connect is een algemeen gebruikersaccount waarmee ingelogd kan worden op al onze verschillende tools.


Immo-Connect kan gebruikt worden om in te loggen bij CIBweb, KadasterFinder, MyRent Pro, AntiWitwas, BTV-tool, COVAST, bizMart, bizLocator, ROMi en Vastgoed Info Vlaanderen.
Voor de actuele lijst kan je best het Vastgoed Loket bezoeken.

Immo-Connect is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 

Rechtsboven kunt u de keuze maken tussen de verschillende beschikbare talen. Wisselen doet u door de gewenste taal te selecteren.
Uw voorkeurstaal wordt onthouden voor de volgende aanmelding.

U kan ons steeds bereiken via support@immo-connect.be.

Onze kantooruren zijn van maandag tot vrijdag, van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.
Wij doen steeds ons uiterste best u zo spoedig mogelijk van een antwoord te voorzien.

Gelieve in uw mail duidelijk te vermelden wat uw vraag precies is of welke foutmelding u exact tegen zou komen.
Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden, een schermafbeelding van het probleem aan uw mail toevoegen is bijgevolg altijd welkom.
Graag ook vermelden welke browser u gebruikt en met welk besturingssysteem u werkt (Windows …, Mac OS X…). Dit helpt ons vaak al een stap verder.

Een Immo-Connect account aanmaken, doet u van op het aanmeldscherm. Klik dus bovenaan op"Aanmelden", nadien op "Uw Immo-Connect account aanmaken".
U geeft uw voornaam en uw familienaam in, net zoals deze op uw identiteitskaart staan.
Immo-Connect zal u vervolgens een gebruikersnaam voorstellen, welke kan worden gewijzigd indien u wenst.
U geeft vervolgens een geldig, gepersonaliseerd e-mailadres op, alsook een wachtwoord welk u tot slot bevestigt.

Eens uw account aangemaakt is, dient u deze te activeren.
Hiervoor wordt meteen een e-mail met een activatiecode naar het e-mailadres gestuurd dat u heeft opgegeven bij het aanmaken van uw Immo-Connect account.

Deze activatiecode geeft u in op het volgende scherm.


De volgende stap is het koppelen van uw identiteitskaart aan uw profiel.


Nadat u uw Immo-Connect account heeft aangemaakt, dient u in het systeem een organisatie aan te maken of te zoeken.
Indien de opgegeven organisatie reeds in Immo-Connect bestaat, kan u deze gebruiken voor de volgende stappen.

Werd uw organisatie nog nooit eerder aangemaakt, dan vult u de verplichte velden in om de organisatie aan te maken.
Tot slot vult u uw medewerkersinfo binnen de organisatie aan.

Afhankelijk van de tool die u wenst te gebruiken, zijn er verschillende aanmeldingsmogelijkheden.

Zo kan u op CIBweb aanmelden met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Op KadasterFinder, BTV, COVAST, MyRent Pro, AntiWitwas, ROMi,... dient u aan te melden met eID.


Onafhankelijk van de mogelijkheden klikt u telkens eerst rechtsboven op "Aanmelden" en kan u vervolgens aanmelden volgens de opgegeven opties.

Iedere account is persoonlijk, dus raden we aan om een persoonlijk e-mailadres op te geven.

U kunt uw account (laten) koppelen aan meerdere organisaties en per organisatie een contactadres opgeven.


Uw Immo-Connect account staat met andere woorden los van de organisatie(s) waaraan u wordt toegevoegd binnen Immo-Connect.

U kan uw e-mailadres indien nodig wijzigen bij het onderdeel "mijn profiel", waar u kiest voor "Mijn account".
Let op, bij het wijzigen van uw e-mailadres, dient u deze te activeren op eenzelfde manier als bij het aanmaken van uw account.

De activatie van uw account is een beveiliging naar de echtheid van uw e-mailadres toe. 

Dit is van belang mocht u ooit uw wachtwoord vergeten zijn en een nieuw wil bekomen.


Na het aanmaken van uw Immo-Connect account, dient u deze te activeren.
Hiervoor wordt een e-mail met een activatiecode naar het e-mailadres gestuurd dat u heeft opgegeven bij het aanmaken van uw account.

U kan steeds uw profiel wijzigen.
Dit doet u door, na aanmelding, rechtsboven op uw naam te klikken en "Mijn profiel" te selecteren in het menu.

Vervolgens kan u op “profiel wijzigen” klikken, dit zorgt ervoor dat uw profiel in bewerkingsmodus komt.

U kan nu uw contacgegevens, profielfoto,... wijzigen.
Vergeet niet om uw wijzigingen nadien te bewaren.


Eens uw identiteitskaart aan uw Immo-Connect account gekoppeld is, kunt u sommige velden niet meer wijzigen.

Uw naam, geboortedatum, geslacht, … worden vanop uw identiteitskaart ingevuld en zijn niet meer wijzigbaar.

Indien u uw wachtwoord vergeten bent, dan kan u op het aanmeldscherm de optie “wachtwoord vergeten” gebruiken.
U geeft het e-mailadres op dat aan uw account gekoppeld is en voltooit de stappen.
U zal een nieuw wachtwoord ontvangen waarmee u vervolgens kan aanmelden.


Dit wachtwoord kan u, indien gewenst, nadien wijzigen via "Mijn profiel", op het tabblad "Mijn account".

Uw wachtwoord wijzigen kan door, na aanmelding, rechtsboven op uw naam te klikken en te kiezen voor "Mijn profiel".

Daar kiest u voor "Mijn account" en vervolgens voor “wachtwoord wijzigen”.


U geeft eerst uw huidige wachtwoord in, gevolgd door een nieuw wachtwoord naar uw keuze.
Dit wachtwoord dient u te bevestigen door het een tweede maal in te geven.
Tot slot slaat u uw gewijzigde wachtwoord op.

Voor sommige van de toepassingen die met de Immo-Connect account werken, is het verplicht om aan te melden met eID.
Indien uw eID niet aan uw account zou gekoppeld zijn, weet het systeem niet welke account zich aanmeldt - mét eID-koppeling wel.


Verder is voor het gebruik van de meeste toepassingen ook een erkenning nodig, zoals bijvoorbeeld een BIV-nummer.

Om uw erkenningen correct bij uw account te krijgen, dient uw eID aan uw account te worden gekoppeld.

Uw gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden.


Het e-mailadres van uw Immo-Connect account, kan u zelf wijzigen. 

Dit kan u doen door aan te melden met uw account, rechtsboven op uw naam te klikken en vervolgens "Mijn profiel" te kiezen.

Op de pagina “Mijn profiel” kiest u bovenaan de optie “Mijn account”, gevolgd door “e-mailadres wijzigen”.

U dient eerst uw nieuw e-mailadres op te geven en zal vervolgens zal u op dat nieuwe e-mailadres een activatiecode ontvangen.

Sluit het scherm met uw accountinformatie niet af, u dient hier de ontvangen activatiecode in te geven ter activatie van het nieuwe e-mailadres.

Uw erkenningen worden automatisch bij uw Immo-Connect account gevoegd bij het koppelen van uw eID. 

Mogelijke erkenningen die worden gekoppeld, zijn BIV-lid, geverifieerd medewerker via SF323, CIB-lid, …


Werd een erkenning niet automatisch aan uw account gekoppeld, contacteer dan onze helpdesk. Zij kunnen samen met u nagaan wat er mis gaat. 


Let op, voor sommige erkenningen zijn wij afhankelijk van de betrokken diensten. 

Bijvoorbeeld, alvorens een SF323 erkenning doorstroomt, kan dit tot 4 maanden duren.

Stuur een berichtje met jouw verzoek, wij doen de rest. (support@immo-connect.be)
Van zodra de gegevens gewist zijn informeren wij u! 


Let op, indien jouw profiel al activiteit heeft gehad kunnen wij dit niet verwijderen.
Hier wordt dan de 'anonimiseren' functie gebruikt.
Dit is de gebruikelijke procedure, al jouw gegevens worden vervangen door anonieme info.

Elke identiteitskaart kan slechts aan één account gekoppeld zijn. 

Indien, bij het aanmaken van een nieuwe account, u de melding krijgt dat er reeds een account zou bestaan waaraan uw eID gekoppeld werd, geeft dit aan dat u wellicht reeds een account had.

Contacteer in dit geval onze helpdesk. Zij kijken na om welke account het gaat en begeleiden u bij de verdere stappen om hiermee verder te kunnen.

De fout die u krijgt, “Client certificate is not present”, wil zeggen dat het certificaat van uw eID niet correct tot bij de browser geraakt ter verificatie.

Indien nog niet het geval, kan u best Google Chrome gebruiken als browser (of Firefox, vergeet hierbij niet de eID-add-on te installeren). 

Vaak lost het sluiten van alle browservensters (browser in zijn geheel dus) en het heropenen van de browser (Chrome/Firefox) het probleem al op. 

(De oorzaak van deze foutmelding ligt meestal in het plaatsen van de eID-kaart wanneer de browser reeds geopend staat.)


Mocht dit het probleem voor u niet oplossen, kan u best de computer herstarten, maar met uw eID-kaart in de kaartlezer en de kaartlezer aangesloten tijdens het herstarten. 

Na het opnieuw opstarten opent u de browser (Chrome/Firefox), surft wederom naar de betreffende toepassing/pagina en probeert de eID opnieuw in te lezen.


Indien het na bovenstaande stappen nog niet moest lukken, dient u wellicht de certificaten nog te valideren in de eID-Viewer. 

Dit doet u door de eID-Viewer te openen en bovenaan te klikken op het tabblad ‘Certificates’. 

Vervolgens selecteert u uw naam met ‘Authentication’ erachter; u vinkt onderaan het vakje aan bij “Always validate certificate trust” en klikt op “Validate now”. 

U herhaalt deze stappen voor uw naam met “Signature” erachter.

Zodra de certificaten werden gevalideerd, opent u de browser (Chrome/Firefox), surft wederom naar de betreffende toepassing/pagina en probeert de eID opnieuw in te lezen.

De fout die u krijgt, wil zeggen dat het certificaat van uw eID niet correct tot bij de browser geraakt ter verificatie.
Vaak lost het sluiten van alle browservensters (browser in zijn geheel dus) en het heropenen van de browser (Chrome / Mozilla Firefox met eID add-on / Edge / Safari / ...) het probleem al op.
De oorzaak van deze foutmelding ligt meestal in het plaatsen van de eID-kaart wanneer de browser reeds geopend staat.

Moest dit het probleem voor u niet oplossen, kan u best even de computer heropstarten, maar met uw eID-kaart in de kaartlezer en de kaartlezer aangesloten tijdens het herstarten.
Na het opnieuw opstarten, opent u de browser (Chrome / Firefox met eID-add on / Edge / Safari /...), surft wederom naar de website van de tool en probeert de aanmelding opnieuw.

Indien het na bovenstaande stappen nog niet moest lukken, dient u wellicht de certificaten nog te valideren in de eID-Viewer.
Dit doet u door opnieuw alle browservensters volledig af te sluiten, de eID-viewer te openen en bovenaan te klikken op het derde tabblad ‘Certificates’.
Vervolgens selecteert u uw naam met ‘Authentication’ erachter; u vinkt onderaan het vakje aan bij ‘Always validate certificate trust’ en klikt op ‘Validate now’.
U herhaalt deze stappen voor uw naam met ‘Signature’ erachter.

Zodra de certificaten werden gevalideerd, surft u naar test.eid.belgium.be en voert de eID-test uit.
Bij een positief resultaat kunt u opnieuw naar de tool surfen en opnieuw proberen aan te melden.
Als deze test niet slaagt na het doorlopen van alle bovenstaande stappen, gelieve dan een andere browser te proberen. (Mozilla Firefox met apart geïnstalleerde eID add-on / Google Chrome )

In uitzonderlijke gevallen dient u eveneens na te gaan of uw antivirus/firewall de verbinding niet tegenhoudt.
Indien aanmelding nog steeds niet lukt, contacteer ons dan gerust terug, eventueel met een printscreen van het volledige scherm van de foutmelding in de test of van het punt waarop u vast loopt.

De fout die u krijgt, wil zeggen dat het certificaat van uw eID niet correct tot bij de browser geraakt ter verificatie.
Vaak lost het sluiten van alle browservensters (browser in zijn geheel dus) en het heropenen van de browser (Chrome / Mozilla Firefox met eID add-on / Edge / Safari / ...) het probleem al op.
De oorzaak van deze foutmelding ligt meestal in het plaatsen van de eID-kaart wanneer de browser reeds geopend staat.

Moest dit het probleem voor u niet oplossen, kan u best even de computer heropstarten, maar met uw eID-kaart in de kaartlezer en de kaartlezer aangesloten tijdens het herstarten.
Na het opnieuw opstarten, opent u de browser (Chrome / Firefox met eID-add on / Edge / Safari /...), surft wederom naar de website van de tool en probeert de aanmelding opnieuw.

Indien het na bovenstaande stappen nog niet moest lukken, dient u wellicht de certificaten nog te valideren in de eID-Viewer.
Dit doet u door opnieuw alle browservensters volledig af te sluiten, de eID-viewer te openen en bovenaan te klikken op het derde tabblad ‘Certificates’.
Vervolgens selecteert u uw naam met ‘Authentication’ erachter; u vinkt onderaan het vakje aan bij ‘Always validate certificate trust’ en klikt op ‘Validate now’.
U herhaalt deze stappen voor uw naam met ‘Signature’ erachter.

Zodra de certificaten werden gevalideerd, surft u naar test.eid.belgium.be en voert de eID-test uit.
Bij een positief resultaat kunt u opnieuw naar de tool surfen en opnieuw proberen aan te melden.
Als deze test niet slaagt na het doorlopen van alle bovenstaande stappen, gelieve dan een andere browser te proberen. (Mozilla Firefox met apart geïnstalleerde eID add-on / Google Chrome )

In uitzonderlijke gevallen dient u eveneens na te gaan of uw antivirus/firewall de verbinding niet tegenhoudt.
Indien aanmelding nog steeds niet lukt, contacteer ons dan gerust terug, eventueel met een printscreen van het volledige scherm van de foutmelding in de test of van het punt waarop u vast loopt.

Volg onderstaande stappen: 


- Surf naar http://eid.belgium.be/nl 

- Je moet zowel de Quickinstaller (groene knop bovenaan pagina) als de Viewer installeren (witte knop onderaan rechts)

- Zodra de download voltooid is, kan u deze installeren.

- Tijdens de installatie volgt u correct alle stappen.

- Na de installatie opent u de eID Viewer. 

- Kies het tabblad ‘Certificates’.

- Hier zal u tweemaal uw naam zien, een keer met ‘Authentication’ erachter en een keer met ‘Signature’. 

- Valideer beide certificaten (eerst het vinkje aanzetten bij 'vertrouwens certificaten altijd valideren' en vervolgens de knop 'nu valideren').


Indien je nog steeds niet kan inloggen, is mogelijks jouw Anti-Virus het probleem.
Contacteer hiervoor de helpdesk (09/243.10.20) en zorg dat je Teamviewer hebt op jouw pc.
De add-on voor Firefox om gebruik te kunnen maken van de eID toepassingen, vindt u op https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/belgium-eid/.
Bij het gebruiken van eID in Firefox als browser, dient deze add-on altijd geïnstalleerd en ingeschakeld te zijn.

Surf naar http://test.eid.belgium.be/ en klik op "Start de test".

"Test geslaagd" wil zeggen dat in principe alles correct werd geïnstalleerd en u verder kan naar onze toepassing.
Indien de test niet slaagt, is er wellicht ergens iets fout gelopen. Overloop alle stappen en vergeet zeker niet de computer te herstarten.


Zoals aangegeven, geeft "Test geslaagd" aan dat alles in principe in orde zou moeten zijn. Echter is dit jammer genoeg nooit een zekerheid.

De mensen van eID zelf geven aan dat de test slechts een indicatie is.

Dit wijst op een probleem met het correct werken van uw eID, de kaartlezer of de eID-viewer.

Controleer dat uw eID correct in de kaartlezer is ingestoken, en dat de kaartlezer correct aan de computer is aangesloten.

Indien de kaartlezer aan een USB-hub zou zijn aangesloten, sluit u deze best rechtstreeks aan op de computer.

Zorg er steeds voor dat u over de meest recente versie van de eID-viewer beschikt.
U kan de meest recente versie van de software hier downloaden: http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren.
Uw eigen versie van de eID-viewer controleren , doet u door bovenaan op "help (hulp)" en vervolgens "about (over)" te klikken.

Beschikt u over de meest recente versie van de eID-viewer, controleer dan of uw eID-viewer geen aanduiding geeft dat de kaartlezer niet herkend wordt.
Bij sommige computers moet u nog een driver (installatieprogramma) van de kaartlezer downloaden.
U vindt het type van uw kaartlezer meestal onderaan uw kaartlezer (bijvoorbeeld "ACR38").
Vervolgens zoekt u online naar "driver" gevolgd door het type van uw kaartlezer om de nodige drivers te vinden (bijvoorbeeld "driver acr38").
Eens de driver geïnstalleerd is, zou u in de eID-viewer uw gegevens moeten zien. (Vergeet de computer niet opnieuw op te starten.)

Controleer of uw eID nog geldig is, of de chip niet beschadigd is en of de kaart niet geblokkeerd is.

itsme is een app die toelaat om op een veilige, makkelijke en betrouwbare manier je identiteit aan te tonen of transacties te bevestigen. 

Overal en altijd inloggen met één enkel wachtwoord? 

Vanaf nu kan dit allemaal met itsme op je GSM.


Goodbye kaartlezer, hello itsme!


Vóór je itsme kan gebruiken om in te loggen op Immo-Connect, moet je eerst beide systemen koppelen.
Dit kan je gemakkelijk doen door in te loggen op Immo-Connect met je gebruikersnaam / wachtwoord, of jouw eID.

Klik dan op 'mijn account', op deze pagina zie je een knop 'itsme' koppelen.
Volg de procedure op het scherm, als deze afgerond is kan je inloggen met itsme op Immo-Connect.


Veel inlog plezier! 


Ja. Je kan de itsme-app gratis downloaden via de App Store en Google Play


Ook je digitaal identificeren, inloggen of transacties goedkeuren met itsme is gratis. 


De eID koppeling is een basisvereiste voor een compleet Immo-Connect profiel.
Dankzij deze koppeling kunnen wij uw erkenningen ophalen.


U kan itsme dan gebruiken als bijkomende inlog methode, maar niet als uniek identificatie methode.

Hiervoor kan je best terecht op de website van itsme voor info.
Indien je iemand wilt spreken kan je contact opnemen op het nummer 02 657 32 13. 


Aangezien de tools en de wallet toebehoren aan een organisatie, werden deze in Immo-Connect onder de organisaties geplaatst.

U kiest bijgevolg eerst een organisatie en kunt daarbinnen kiezen voor de specifieke onderdelen zoals de algemene gegevens, het overzicht van medewerkers, de "Tools" en de "Wallet" van de gekozen organsiatie.

Als organisatie beschikt u binnen Immo-Connect over een virtuele rekening, 'Wallet' genoemd.

U kan deze Wallet beheren, door (na aanmelding) rechts bovenaan te klikken op uw naam gevolgd door de organisatie.
In het menu kiest u voor "Wallet".

Door op "Opladen" te klikken, kunt u de Wallet van uw organisatie opladen.
De Wallet kan u opladen aan de hand van een online betaling of een overschrijving.

Maakt u gebruik van een online betaling, dan laadt de Wallet bij een geslaagde betaling automatisch op.
De online betalingsmogelijkheden zijn: Bancontact en Maestro.
Het minimumbedrag voor een online oplading is €50.

Bij het gebruik van een overschrijving, moet u rekening houden met enkele dagen administratieve verwerking.
Vergeet zeker niet om gebruik te maken van de gestructureerde mededeling. Enkel via de gestructureerde mededeling zal de Wallet automatisch opgeladen worden.

Als organisatie beschikt u binnen Immo-Connect over een virtuele rekening, 'Wallet' genoemd.

U kan deze Wallet raadplegen en beheren, door (na aanmelding) rechts bovenaan te klikken op uw naam gevolgd door de organisatie.
In het menu kiest u voor "Wallet".


Op deze pagina ziet u het saldo van de Wallet met daaronder een tabel met uw transacties.
Deze tabel kan u sorteren en filteren. Indien gewenst kan u ook uw transacties exporteren (csv bestand).

Bij elke geslaagde transactie vindt u ook de transactiebon in PDF-bestand.

Als organisatie beschikt u binnen Immo-Connect over een virtuele rekening, 'Wallet' genoemd.

U kan deze Wallet raadplegen en beheren, door (na aanmelding) rechts bovenaan te klikken op uw naam gevolgd door de organisatie.
In het menu kiest u voor "Wallet".


Op deze pagina ziet u het saldo van de Wallet met daaronder een tabel met uw transacties.
Deze tabel kan u sorteren op bvb. datum en kan u ook filteren op bvb. product.


Indien gewenst kan u ook uw transacties exporteren (csv bestand).

Voor elke geslaagde verrichting die u doet binnen Immo-Connect, zal een transactiebon worden aangemaakt.

Verrichtingen omvatten zowel het opladen van uw 'Wallet', als het gebruik van de toepassingen (bvb. KadasterFinder opzoeking).


U kan de transactiebonnen terugvinden in de Wallet van uw organisatie.
U klikt hiervoor, eens aangemeld, rechtsboven op uw naam en organisatie, en kiest in het keuzemenu voor “Wallet”.
Hier kan u een overzicht van uw transacties raadplegen.
Naast elke transactie die voltooid is, kunt u de download-knop zien staan, om een transactiebon te raadplegen.

Op de transactiebon vindt u de details van de betreffende transactie, zoals, referentie, transactie, datum en bedrag.

Let op, een transactiebon is geen factuur. Voor het geleverde product of dienst wordt periodiek een factuur bezorgd.

Als organisatie beschikt u binnen Immo-Connect over een virtuele rekening, 'Wallet' genoemd.

U kan deze Wallet raadplegen en beheren, door (na aanmelding) rechts bovenaan te klikken op uw naam gevolgd door de organisatie.
In het menu kiest u voor "Wallet".


Op deze pagina ziet u het saldo van de Wallet met daaronder een tabel met uw transacties.
Deze tabel kan u sorteren en filteren.


Door op de knop "exporteren" te klikken, kan u de gefilterde transacties exporteren in een CSV-bestand.
Dit bestand kunt u vervolgens openen in Excel en daar bewerken.

Klik, na aanmelding, rechtsboven op uw naam gevolgd door de organisatie en kies u voor “Mijn organisaties”.
In de rechterbovenhoek vindt u de knop “Organisatie toevoegen”.

U geeft het ondernemingsnummer in van de organisatie die u wenst toe te voegen.

Bestaat de organisatie nog niet, dan vult u minimaal de verplichte velden in en volgt de stappen.
U zal de beheerder worden van de organisatie en met deze organisatie aan de slag kunnen.

Bestaat de organisatie reeds in het systeem, dan vult u uw werknemersinfo binnen de organisatie aan en volgt de stappen.
U komt vervolgens op “wachten op bevestiging” te staan.
Een beheerder van de betreffende organisatie zal u moeten bevestigen, dit vanop het scherm "Mijn organisaties" - "Medewerkers".

Wanneer u “wachten op bevestiging” te zien krijgt, wil dit zeggen dat u zich heeft toegevoegd aan een reeds bestaande organisatie.
U heeft met andere woorden een aanvraag ingediend om bij deze organisatie te horen.


Immo-Connect stuurt een e-mail ter informatie van deze aanvraag naar de betreffende beheerder(s). 

Een beheerder van de betreffende organisatie zal u moeten bevestigen, dit vanop het scherm "Mijn organisaties" - "Medewerkers".

Eens u bevestigd bent, zal u zelf ook een e-mail met de bevestiging ontvangen.

Wanneer u zich bij een Immo-Connect toepassing aanmeldt, komt u op een scherm waar u kiest hoe u de toepassing wil gebruiken.

Hier kan u met andere woorden reeds kiezen voor een bepaalde organisatie.

Staat de benodigde organisatie/combinatie niet in de lijst, dan kan u een nieuwe combinatie aanmaken via de voorziene knop.


Bent u reeds aangemeld onder een bepaalde organisatie, dan klikt u rechtsboven op uw naam en kiest de optie om van context te wisselen.

U komt op het bovengenoemde scherm en voert dezelfde handeling uit.

De eerste die in Immo-Connect een organisatie aanmaakt, wordt automatisch de beheerder van de organisatie. Idealiter is dit de zaakvoerder.
De beheerder kan nieuwe medewerkers toevoegen en hun toegang tot de verschillende tools bepalen.
Hij/zij kan ook de gegevens van de organisatie bijwerken en de medewerkersinfo van de verschillende werknemers in de organisatie aanpassen.

De beheerder kan ook andere medewerkers beheerder maken.

Dit kan door, na aanmelding, naar "Mijn organisaties" te gaan en de betreffende organisatie te selecteren.

Bij het onderdeel "Medewerkers" kiest u de betreffende medewerker door op "Bekijk detail" te klikken bij deze persoon.

U klikt rechtsboven op "Gegevens wijzigen" en kan vervolgens deze medewerker "Beheerder van de organisatie" maken.

Vergeet de wijzigingen niet op te slaan. 


Een beheerder staat in het overzicht van medewerkers steeds aangegeven met een rode ster bij de naam.

Als beheerder van een organisatie (aangeduid met een rode ster) kunt u medewerkers binnen de organisatie bevestigen.
U gaat naar het beheer van uw organisatie door, eens aangemeld, rechtsboven op uw naam te klikken.
In het keuzemenu selecteert u "Mijn organisaties" en kiest vervolgens de betreffende organisatie.

Vervolgens gaat u naar het tabblad "Medewerkers".
Een medewerker die als status heeft "wachten op bevestigen", kunt u bevestigen door op de balk "wacht op bevestiging" te klikken.
Dit opent een venster waarbij u de gegevens van de medewerker binnen de organisatie kan aanpassen.
Hier kunt u bijvoorbeeld "beheerder van organisatie" aanpassen, zodat deze medewerker ook beheerder is, het type medewerker binnen de organisatie aanpassen,...

Als tweede stap bij het bevestigen van een medewerker kunt u de toegang van de medewerker tot de tools bepalen.
Eens de medewerker door u bevestigd werd, zal hij/zij hiervan een e-mail ontvangen.

Enkel een beheerder van de organisatie kan deze gegevens wijzigen.

Klik, na aanmelding, rechtsboven op uw naam en kies "Mijn organisaties".
Kies de organisatie die u wenst aan te passen en ga naar het tabblad "Gegevens". Klik op de knop "gegevens wijzigen".
U kan nu de gegevens van de organisatie aanpassen. 

Vergeet niet om de wijzigingen op te slaan via de voorziene knop.

Enkel een beheerder van de organisatie of de medewerker zelf kan deze gegevens wijzigen.

Klik, na aanmelding, rechtsboven op uw naam en kies "Mijn organisaties".
Kies de organisatie die u wenst aan te passen en ga naar het tabblad "Medewerkers". 

Selecteer de betreffende gebruiker en kies "Gegevens wijzigen".
U kan nu de gegevens van de betreffende medewerker aanpassen. 

Vergeet niet om de wijzigingen op te slaan via de voorziene knop.

Om een tool te kunnen registreren voor een organisatie, zijn bepaalde erkenningen vereist.
Krijgt u te zien dat u een bepaalde tool niet kan registreren, komt dit wellicht doordat u niet over de benodigde erkenningen beschikt.
Op de detailpagina van de tool kan u zien welke erkenningen nodig zijn om de tool te registreren, alsook om de tool te gebruiken.


Heeft u vragen bij deze erkenningen of doet er zich een fout voor, kan u steeds de helpdesk contacteren.

U kan dit enkel aanpassen indien u beheerder bent.

Is de medewerker nog géén lid van de organisatie, maar staat hij/zij op "wachten op bevestiging", dan kan u dit doen bij het verlenen van de toegang tot de organisatie.
U klikt als beheerder, na aanmelding, rechtsboven op uw naam. In het keuzemenu kiest u voor "Mijn organisaties".
Vervolgens kiest u voor "Medewerkers". Bij de betrokken medewerker, klikt u op de balk "wacht op bevestiging".
U zal eerst de medewerker binnen de organisatie dienen te aanvaarden, vervolgens zal u ook per tool alle rechten kunnen instellen.

Is de medewerker wel al een actief lid van de organisatie, dan klikt u, na aanmelding, rechtsboven op uw naam en kiest in het menu voor "Tools".
Dit brengt u op het overzicht van de tools voor de actieve organisatie.
U klikt op "Bekijk detail" bij de tool waarvoor u een medewerker gebruiker wilt maken.
U komt op de algemene info. Bovenaan kiest u het juiste tabblad.
Onderaan de pagina ziet u alle medewerkers en hun (eventuele) toegang en kunt u dit aanpassen.

Elke tool heeft eigen vereiste erkenningen om te registreren of gebruiken. 

Dit staat aangegeven zowel bij het registreren van de toepassing, als bij het beheer van de tools via uw organisatiebeheer.


Indien u niet over de nodige erkenningen beschikt om de betreffende toepassing te registreren of starten, kan u hier bijgevolg niet mee verder.

Voor elke tool zijn er andere erkenningen nodig. U kan deze op meerdere manieren raadplegen.


Een eerste manier is via uw organisatiebeheer.
Hiervoor dient u zich eerst bij een toepassing aan te melden en klikt vervolgens rechtsboven op uw naam gevolgd door de organisatie.
In het keuzemenu dat verschijnt, kiest u "Tools".
U komt op de overzichtspagina van de tools, waar u de betreffende tool selecteert.
Vervolgens kiest u bovenaan het juiste tabblad met de manier waarop u de tool gebruikt.
U kan hier de benodigde erkenningen raadplegen.


Een tweede manier is bij het registreren van een toepassing.

Hiervoor surft u naar de betrefende toepassing en meldt u zich aan of maakt een nieuwe account aan indien u er nog geen heeft.

Na het aanmelden, of aanmaken van een account, komt u op het scherm waar u kan kiezen hoe u de toepassing wil gebruiken.

Bij het registreren van de toepassing, vanop bovenstaand scherm, zal u de oplijsting van eventuele benodigde erkenningen te zien krijgen.

U gebruikt wellicht een computer met Windows XP en wellicht ook Internet Explorer als browser. 


Windows XP wordt sinds 8 april 2014 niet meer ondersteund door Microsoft zelf! 

Dit wil zeggen dat het blijven gebruiken van Windows XP de nodige veiligheidsrisico's en problemen met zich mee brengt.

Vele toepassingen worden ook niet meer ondersteund op deze versie van Windows, waardoor deze mogelijk ook niet meer (correct) functioneren.


Het is met andere woorden ten zeerste aangeraden over te schakelen naar de nieuwste versie van het besturingssysteem. 

Raadpleeg hiervoor best uw IT-dienst.

Wanneer uw Mac (Apple computer) vraagt naar het "sleutelhangerwachtwoord", bedoelt men hier standaard het wachtwoord van de computer mee. 
Echter is het zo dat, wanneer u zich tracht aan te melden met uw eID (zoals bij de meeste van de Immo-Connect tools), men hier de pincode van uw eID-kaart bedoelt.

Dit is de meestvoorkomende fout bij het inlezen van de eID.
Deze wordt veroorzaakt door het feit dat het certificaat dat op jouw eID staat, niet tot bij ons geraakt.

Dit kan meerdere oorzaken hebben.


Controleer zeker jouw installatie door de eID viewer te openen.
Als je daar uw kaart ziet is de eerste stap in orde.
Als je ze daar niet ziet is er misschien iets mis met de kabel of uw kaartlezer!
Probeer dan uw kaarlezer op een andere poort aan te sluiten, haal je kaart uit en veeg ze eens schoon, ... 

Sluit de browser en probeer opnieuw in te loggen.

Nog steeds dezelfde foutmelding?
Dan zal je de eID viewer misschien moeten updaten.
Ga hiervoor op www.eid.belgium.be en download zowel de Quickinstaller (groene knop) als de Viewer (witte knop).
Open terug de eID viewer en valideer jouw certificaten.


Nog steeds dezelfde foutmelding?
Dan is jouw Anti-Virus mogelijks de oorzaak.
Zorg dat je Teamviewer hebt en bel ons op, 09/243.10.20.